Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Usługa nasadzenia konstrukcji kwiatowych materiałem własnym Wykonawcy. Krzysztof Grądz 2018-03-22 08:36:31 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko - Kontroler strefy płatnego parkowania Krzysztof Grądz 2018-03-15 07:41:34 dodanie dokumentu
Kompleksowe dostarczenie materiału roślinnego oraz ziemi i nawozów niezbędnych do realizacji projektu pod nazwą ?Międzyzdroje w Kwiatach?. Krzysztof Grądz 2018-03-09 19:49:47 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku Krzysztof Grądz 2018-01-10 10:29:50 edycja dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku Krzysztof Grądz 2018-01-10 10:29:11 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Krzysztof Grądz 2018-01-05 10:20:15 edycja dokumentu
Dostawa odzieży roboczej i środków ochrony osobistej na rok 2018 Krzysztof Grądz 2018-01-05 10:20:05 edycja dokumentu
Dostawa odzieży roboczej i środków ochrony osobistej na rok 2018 Krzysztof Grądz 2018-01-05 10:19:28 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Krzysztof Grądz 2017-12-20 08:14:38 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Krzysztof Grądz 2017-12-20 08:12:56 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Krzysztof Grądz 2017-12-20 08:11:55 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Krzysztof Grądz 2017-12-20 08:11:38 edycja dokumentu
Dostawa odzieży roboczej i środków ochrony osobistej na rok 2018 Krzysztof Grądz 2017-12-11 12:54:27 dodanie dokumentu
Sukcesywne dotyczy dostawy soli drogowej niezbrylającej się oraz piasku suchosianego w sezonie zimowym 2017/2018 Krzysztof Grądz 2017-11-07 10:04:58 edycja dokumentu
Remont widowni wraz z trybunami znajdującymi się na Stadionie Miejskim w Międzyzdrojach przy ulicy Gryfa Pomorskiego 61b Krzysztof Grądz 2017-11-03 12:19:03 dodanie dokumentu
Dostawy artykułów biurowych w roku 2013 Krzysztof Grądz 2017-10-17 09:34:21 edycja dokumentu
Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2013 roku Krzysztof Grądz 2017-10-17 09:34:15 edycja dokumentu
Dostawy odzieży roboczej i środków ochrony osobistej na rok 2013 Krzysztof Grądz 2017-10-17 09:34:10 edycja dokumentu
Sukcesywne dostawy trumien, urn, krzyży i ram nagrobnych w 2013 roku Krzysztof Grądz 2017-10-17 09:34:03 edycja dokumentu
Ddostawa zawieszanej posypywarki piasku i soli w ramach Akcji Zima 2012/2013 Krzysztof Grądz 2017-10-17 09:33:54 edycja dokumentu
Usługi sprzętem specjalistycznym Krzysztof Grądz 2017-10-17 09:33:45 edycja dokumentu
Usługi sprzętem specjalistycznym Krzysztof Grądz 2017-10-17 09:33:25 edycja dokumentu
Dostawa używanego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Ochrony Środowiska) Krzysztof Grądz 2017-10-17 09:32:56 edycja dokumentu
Dostawa sprzętu komputerowego Krzysztof Grądz 2017-10-17 09:32:50 edycja dokumentu
Dostawa serwera oraz dysku sieciowego NAS Krzysztof Grądz 2017-10-17 09:32:44 edycja dokumentu
Usługa nasadzenia konstrukcji kwiatowych Krzysztof Grądz 2017-10-17 09:32:38 edycja dokumentu
Dostawa i wdrożenie oprogramowania oraz utworzenie portalu ekstranetowego i bazy danych do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Krzysztof Grądz 2017-10-17 09:32:29 edycja dokumentu
Usługi odkomarzania i deratyzacji. Krzysztof Grądz 2017-10-17 09:32:24 edycja dokumentu
Dostawa serwera oraz dysku sieciowego NAS Krzysztof Grądz 2017-10-17 09:32:18 edycja dokumentu
Sukcesywne dostawy znaków drogowych wraz z akcesoriami Krzysztof Grądz 2017-10-17 09:32:10 edycja dokumentu
Dostawa komory chłodniczej do przechowywania zwłok oraz wózka do transportu zwłok Krzysztof Grądz 2017-10-17 09:32:04 edycja dokumentu
Dostawa komory chłodniczej do przechowywania zwłok oraz wózka do transportu zwłok Krzysztof Grądz 2017-10-17 09:31:55 edycja dokumentu
Dostawa worków na odpady Krzysztof Grądz 2017-10-17 09:31:49 edycja dokumentu
Zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników Zakładu Ochrony Środowiska Krzysztof Grądz 2017-10-17 09:31:42 edycja dokumentu
Sukcesywne dostawy soli drogowej niezbrylającej się oraz piasku suchosinaego w sezonie zimowym 2013/2014 Krzysztof Grądz 2017-10-17 09:31:36 edycja dokumentu
Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2014 roku Krzysztof Grądz 2017-10-17 09:31:31 edycja dokumentu
Dostawy artykułów biurowych w 2014 roku Krzysztof Grądz 2017-10-17 09:31:22 edycja dokumentu
Dostawy odzieży roboczej i środków ochrony osobistej na rok 2014 Krzysztof Grądz 2017-10-17 09:31:16 edycja dokumentu
Sukcesywne dostawy trumien, urn, krzyży i ram nagrobnych w 2014 roku Krzysztof Grądz 2017-10-17 09:31:07 edycja dokumentu
Dostawa recyklera do kruszywa na potrzeby Zakładu Ochrony Środowiska Krzysztof Grądz 2017-10-17 09:31:00 edycja dokumentu